facebook tracking
Samarbeta med oss

Samarbeta med oss

   ‍   

Vilka är vi?

Prorespektera AB är ett företag som är specialiserat på insamlingskampanjer för den ideella sektorn. Företaget ägs och drivs av Anita Portnoff som har över 20 års erfarenhet av arbete med ideella organisationer. Prorespektera AB startade sin verksamhet i början av februari 2004. Prorespektera AB har idag två dotterbolag Admittera Kommunikation AB (F2F och D2D-kampanjer) och Prorespektera Kommunikation AB (telemarketingkampanjer).  Utmärkande för företagen är att utföra sina uppdrag på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Ledord i vårt arbete är respekt, etik och förtroende. Mot bakgrund av detta utför vi endast uppdrag åt kunder med sk 90-konto och tillämpar FRIIs etiska regler för insamling. Beträffande handhavandet av kundregister och personuppgifter tillämpar Prorespektera AB personuppgiftslagen (PUL 1998:204).

Personal, anställningsvillkor m m

Ringpersonalen är företagets stöttestenar och utgör vår största tillgång. Kärngruppen består av engagerade personer, i åldrarna 18-75år, som i många fall har flera års erfarenhet av ringuppdrag för ideella organisationers räkning. Ringpersonalen väljer själva hur mycket de vill arbeta. Vi ställer dock vissa minimikrav på personalen för att verksamheten skall kunna planeras och ringuppdragen skall kunna utföras effektivt och inom utsatta tidsramar. Nämnda krav är främst att ringpersonalen förväntas arbeta tre pass per vecka (ett pass motsvarar fyra timmars arbete). Personalen har möjlighet att arbeta dag- eller kvällstid samt helger. Vidare förväntar vi givetvis att personalen visar engagemang och en vilja att göra sitt bästa. Några preciserade resultatkrav har vi inte. Vi försöker istället få våra anställda att trivas hos oss, då vi är övertygade om att resultaten kommer av sig självt när det finns arbetsglädje. Utöver vår ringpersonal är vi tolv fast anställda som sköter administration och ekonomi.

Anställningsvillkoren i övrigt är följande; nyanställd personal anställs på prov under sex månader. Lönesättningen sker i enlighet med rådande marknadslöner. Vår mest trogna och kompetenta personal har högre lön. Vi har ingen provisionsbaserad lön, då vi anser detta inte vara förenligt med vår verksamhet. Den anställdes och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter vid uppsägning regleras i enlighet med Lag (1982:80) om anställningsskydd.

I övrigt förbinder sig personalen att iaktta tystnadsplikt och övriga sekretessbestämmelser, såsom att inte medta manus eller annat konfidentiellt material från arbetsplatsen. Detta är givetvis till skydd för såväl våra kunder som oss.

För närvarande har vi ca 60 anställda telefonkommunikatörer som arbetar regelbundet. Under en arbetsdag har vi möjlighet att utföra ca 200 timmars arbete.

Offertförfrågan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Stockholm

Gustavslundsvägen 137, våning 3
167 51 Stockholm Vägbeskrivning jobb@prorespekterakom.se 08-505 747 00

Du kanske undrar vad som skiljer oss från alla andra? Vi som jobbar på Prorespektera tycker att vi har ett oerhört viktigt och meningsfullt jobb och vi brinner för att förbättra världen.

 

  • Vad gör Prorespektera?

    För oss är det av yttersta vikt att kvaliteten av vårt arbete aldrig står tillbaka för kvantiteten. Av den anledningen är vi väldigt noga med att planera och koordinera vårt arbete. För att kunna tillsäkra våra uppdragsgivare ett så bra resultat som möjligt är det vår målsättning att endast åta oss ett fåtal uppdrag åt gången.

  • Anlita oss?

    Vi är öppna för nya idéer och tycker det är spännande att tillsammans med de ideella organisationerna finna nya infallsvinklar på insamlingskampanjer. Om ni är intresserad av att samarbeta med oss eller har frågor om vad vi har att erbjuda är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss via telefon 08-505 747 00 eller så klickar ni på "Offertförfrågan" nedanför.

  • Varför ska man arbeta på Prorespektera?

    Du blir alltid trevligt bemött av oss. Och för oss är det ytters viktigt att alla trivs. Men framförallt så får du vara med oss och förbättra världen.

Jobbar du redan på Prorespektera Kommunikation AB?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@example.com
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor